رئیس کمیته انضباطی فدراسیون بسکتبال درخصوص صدور احکام جدید این کمیته اطلاع‌رسانی کرد.

منصور اردستانی رئیس کمیته انضباطی، طی گفت و گو با روابط عمومی فدراسیون بسکتبال اظهار داشت: جناب‌آقای صفرزاده قائم مقام محترم باشگاه فرهنگی – ورزشی شیمیدر قم به اتهام ورود غیرمجاز به محل اردوی تیم ملی بسکتبال بانوان و … سه ماه از حضور در میادین ورزشی به صورت موقت محروم شده است. این حکم به دلیل عدم اعتراض نامبرده پس از صدور رای، مورخ 9 آذر 1400 قطعی شده است.
اردستانی بیان کرد: شکایت باشگاه فرهنگی – ورزشی شیمیدر قم از آقایان محمد جمشیدی (بازیکن تیم ملی) و مسعود قاسمی (سرپرست وقت تیم ملی) در جلسه مورخ 19 آذر 1400 رسیدگی و رای کمیته بدوی انضباطی پس از صدور در فرآیند امضا و ابلاغ می‌باشد. نتیجه رسیدگی پس از قطعیت رای اطلاع‌رسانی خواهد شد.