یگ دسته یک بسکتبال مردان در چهار گروه A, B, C, E بخش شمال برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، لیگ دسته یک بسکتبال مردان در گروه چهار گروه بخش شمال روز چهارشنبه ۲۴ آذر ماه برگزار شد. نتایج این رقابت‌ها به شرح زیر است:

گروه A

خانه بسکتبال كرمانشاه ٨٩ – خانه بسکتبال خرم اباد ٦٨

مهام تهران ٦٢ – خ ب اسداباد ٨٤

گروه B

كاله مازندران ٦٢ – پاسارگاد نوين مشهد ٦٦

خانه بسکتبال اسلامشهر ٧٧ – دانش فراز البرز ٨٢

گروه C

پيكان تهران ٨٦ – پاس ناجا كامياران ٨٥

مقاومت كرمانشاه ٦١ – خانه بسکتبال زنجان ٦٩

گروه E

توفارقان آذرشهر ٦٧ – ملوان بندرانزلي ٦٤

باني نو ٨٦ – اردبيل ٧٣