لیگ دسته یک بسکتبال مردان در چهار گروه A, B, C, E بخش شمال برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، لیگ دسته یک بسکتبال مردان در گروه چهار گروه بخش شمال روز جمعه 26 آذر ماه برگزار شد. نتایج این رقابت‌ها به شرح زیر است:
گروه A
مه هام تهران ٧٠ – خانه بسکتبال كرمانشاه ٨٦
خانه بسکتبال كردستان ٥٨ – خانه بسکتبال اسداباد ٦٠