برنامه رقابت‌های لیگ دسته یک آقایان در گروه‌های D, G ,H شمال و D جنوب از سوی کمیته داوران و مسابقات اعلام شد.

گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، برنامه این رقابت‌ها به شرح زیر است:
گروه شمال:
گروه D شمال

گروه H

گروه G
گروه جنوب:
گروه D جنوب