لیگ دسته یک بسکتبال مردان در دو گروه شمال و جنوب برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، لیگ دسته یک بسکتبال مردان در گروه شمال روز یکشنبه 28 آذر ماه برگزار شد. نتایج این رقابت‌ها به شرح زیر است:
گروه شمال A
خانه بسکتبال كردستان ٦٥ – مهام تهران ٦٢
خانه بسکتبال خرم اباد ٦٣ – خانه بسکتبال اسداباد٦٥