برنامه رقابت‌های لیگ دسته یک آقایان در گروه‌های F شمال و A و C جنوب از سوی کمیته داوران و مسابقات اعلام شد.

گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، برنامه این رقابت‌ها به شرح زیر است:
گروه شمال:
گروه F
گروه جنوب:
گروه جنوب C
گروه جنوب A