مسابقات قهرمانی کشور بسکتبال در رده سنی زیر 17 سال در حال برگزاری است.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، مسابقات قهرمانی کشور بسکتبال در رده سنی زیر 17 سال در شهر کرد در حال برگزاری است.

نتایج روز اول به شرح زیر است:

اصفهان 81 – خراسان رضوی 63
کرمان47- فارس 46
شهرکرد80 – گلستان 56