لیگ دسته یک بسکتبال مردان در گروه H شمال برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، لیگ دسته یک بسکتبال مردان در گروه H بخش شمال روز سه‌شنبه 30 آذر ماه برگزار شد. نتایج این رقابت‌ها به شرح زیر است:
گروه شمال H
مهرام ١٠٦ – خانه بسکتبال شاهرود ٥٨
اويژه صنعت پارسا ١١٣ – خانه بسکتبال بابل ٥٠