لیگ دسته یک بسکتبال مردان در گروه A شمال برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، لیگ دسته یک بسکتبال مردان در گروه A شمال روز دوشنبه 29 آذر ماه برگزار شد. نتایج این رقابت‌ها به شرح زیر است:
گروه A شمال:
خانه بسکتبا کردستان 62 – خانه بسکتبال خرم آباد 53
خانه بسکتبال کرمانشاه 75 – خانه بسکتبال اسدآباد 69