لیگ دسته یک بسکتبال مردان در گروه شمال و جنوب برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، لیگ دسته یک بسکتبال مردان در دو گروه شمال و جنوب روز شنبه 4 دی ماه برگزار شد. نتایج این رقابت‌ها به شرح زیر است:
گروه G شمال
تيم ملي ٢٠٢١. ، ٦٦ – خانه بسکتبال تبريز ٦٥
نبوغ اراك ٩١ – خانه بسکتبال اروميه ٧٠
گروه شمال D
ميزبان : سپيدرود رشت
عقاب تهران ٦٩ – خانه بسکتبال خراسان رضوي ٥٢
كاله تهران ٩١ – سپيدرود رشت ٥١
گروه F شمال
ميزبان : شيميدر قم
شكلي تهران ١٠٠- خانه بسکتبال قزوين ٨٢
شيميدر قم ٧٤- داماش ٥٨