مراسم یادبود حاج قاسم سلیمانی پیش از دیدار تیمهای مهرام و صنعت مس رفسنجان