لیگ دسته یک بسکتبال زنان در گروه ب و د برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، لیگ دسته یک بسکتبال بانوان در دو گروه ب و د روزهای پنج‌شنبه و جمعه 9 و 10 دی ماه برگزار شد. نتایج این رقابت‌ها به شرح زیر است:
پنج‌شنبه 9 دی ماه:
میزبان گروه ب ژاویز مشهد
نارسیناتهران ۹۲-ژاویز مشهد ۶۸
مولتی کافه مشهد ۶۲-فدایی تهران ۴۷
میزبان گروه د خانه بسکتبال آبادان
خانه بسکتبال ابادان ۴۷-داتیس یزد۸۰
خانه بسکتبال سنندج ۷۷- رشیدی کرمان ۸۱

جمعه 10 دی ماه:
میزبان گروه ب ژاویز مشهد
نارسینا ۵۷-فدایی ۵۵
ژاویز مشهد ۴۲-مولتی کافه مشهد۹۱
میزبان گروه د خانه بسکتبال آبادان
داتیس یزد۶۸-شیدای ستندج ۴۰
خانه بسکتبال آبادان۵۰ -رشیدی کرمان ۶۹