لیگ دسته یک بسکتبال مردان در گروه شمال و جنوب برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، لیگ دسته یک بسکتبال مردان در دو گروه شمال و جنوب روزهای چهارشنبه، پنج‌شنبه و جمعه 8، 9 و 10 دی ماه برگزار شد. نتایج این رقابت‌ها به شرح زیر است:
چهارشنبه 8 دی ماه
گروه جنوب A
نزاجا فارس ٦٥ – خانه بسکتبال بهبهان ٦١
اتحاد نوين مرکزی ٥١- گلنور اصفهان ٧٧
گروه جنوب C
نفت امیدیه ۴۹ – فرخ دانه کیمیا ۵۲
خانه بسکتبال یاسوج ۵۶ – خانه بسکتبال کاشان ۵۹
پنج‌شنبه 9 دی ماه
گروه A جنوب
گلنور اصفهان ٨٨- خانه بسکتبال بهبهان ٦٢
اناميس ميناب ٤٩ – اتحاد نوين اراك٦٣
گروه C جنوب
خانه بسکتبال كاشان ٦٩ – فرخ دانه كيميا ٧١
نفت اميديه ٨٠ – خانه بسکتبال ياسوج ٨٤
جمعه 10 دی ماه
گروه B جنوب
گاز خوزستان ٦٥ – خانه بسکتبال چهارمحال و بختياري ٥٤
خانه بسکتبال شاهين شهر ٨٧- خانه بسکتبال گچساران ٤٧