لیگ دسته یک بسکتبال مردان در گروه شمال و جنوب برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، لیگ دسته یک بسکتبال مردان در دو گروه شمال و جنوب روز یکشنبه 12 دی ماه برگزار شد. نتایج این رقابت‌ها به شرح زیر است:
گروهA جنوب
ميزبان : اتحاد نوين اراك
گلنور اصفهان ٦٠ – اناميس ميناب ٥٥
اتحاد نوين اراك ٦٣- نزاجا فارس ٥٧
گروه B جنوب
ميزبان : خ ب گچساران
آينده سازان تهران ٥٩ – خانه بسکتبال چهارمحال و بختياري ٥٥
گاز خوزستان ٦٠ – خانه بسکتبال شاهين شهر٧٢