لیگ دسته یک بسکتبال مردان در گروه شمال و جنوب برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، لیگ دسته یک بسکتبال مردان در دو گروه شمال و جنوب روز یکشنبه و دوشنبه 19 و 20 دی ماه برگزار شد. نتایج این رقابت‌ها به شرح زیر است:
یکشنبه 19 دی ماه:
گروه C شمال
ميزبان : خانه بسکتبال زنجان
پیکان 103- مقاومت کرمانشاه 54
پاس ناجاکامیاران 82 – خانه بسکتبال زنجان 72

دوشنبه 20 دی ماه:
گروه B شمال
ميزبان : پاسارگاد نوين مشهد
كاله مازندران ٧١ – خانه بسکتبال اسلامشهر٨٢
دانش فراز البرز ٧٧ – پاسارگاد نوين مشهد٦٥
گروه C شمال
ميزبان : خانه بسکتبال زنجان
مقاومت كرمانشاه ٦٠ – پاس ناجا كامياران ١٠٧
پيكان ٧٧ – خانه بسکتبال زنجان ٦٢
گروه E شمال
ميزبان : خانه بسکتبال اردبيل
ملوان ٦٦ – خانه بسکتبال اردبيل ٥٦
باني نو ٦٧ – توفارقان اذرشهر ٧٧