فرهاد زحمتکش ،مسئول کمیته مسابقات در گفت و گو با روابط عمومی فدراسیون بسکتبال از آمادگی این کمیته جهت تعامل هرچه بیشتر با باشگاه ها خبر داد.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال ،فرهاد زحمتکش درباره رتبه بندی و شائبه هایی که پیرامون نحوه حضور در مرحله دوم مقدماتی سوپر لیگ آقایان فصل ۱۴۰۱-۱۴۰۰برای برخی باشگاهها پدید آمده است ، اظهار کرد :
کمیته مسابقات فدراسیون بسکتبال جهت احترام بیشتر به مدیران عامل،نمایندگان و مربیان محترم همه تیم های لیگ برتری ، پذیرای پیشنهادات مطروحه (به صورت کتبی)خواهد بود تا پس از مشورت و برگزاری جلسه با حضور نمایندگان تیم ها به یک جمع بندی مناسب برسد .
وی همچنین تصریح کرد : زمان برگزاری جلسه مشورتی ، در اسرع وقت از طریق تارنمای فدراسیون اعلام خواهد شد.