لیگ دسته یک بسکتبال مردان در گروه شمال و جنوب برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، لیگ دسته یک بسکتبال مردان در دو گروه شمال و جنوب روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه 22 و 23 دی ماه برگزار شد. نتایج این رقابت‌ها به شرح زیر است:
چهارشنبه 22 دی ماه
گروه A شمال
ميزبان : تيروژ حيات كردستان
مهام تهران٩٧ – خانه بسکتبال خرم اباد ٨٤
خانه بسکتبال كرمانشاه ٨١ – تيروژ حيات کردستان ٧٨
گروه C شمال
ميزبان : خانه بسکتبال زنجان
پاس ناجا كامياران ٩٢ – پيكان ١٠٤
مقاومت كرمانشاه ٠ – خانه بسکتبال زنجان ٢٠
گروه F شمال
ميزبان : خانه بسکتبال قزوين
شيميدر قم ٦٨ – داماش گیلان ٥٤
خانه بسکتبال قزوين ٧٩ – شكلي تهران ٧٢
گروه H شمال
ميزبان : خانه بسکتبال شاهرود
خانه بسکتبال شاهرود ٥٣ – مهرام تهران ٧١
خانه بسکتبال بابل ٥٠ – آويژه صنعت پارسا مشهد ٩٣
پنج‌شنبه 23 دی ماه
گروه F شمال
ميزبان: خانه بسکتبال قزوين
شكلي تهران ٥٢ – شيميدر قم ٧٨
داماش گیلان ٧٠ – خانه بسکتبال قزوين ٦٦
گروه H شمال
ميزبان : خانه بسکتبال شاهرود
خانه بسکتبال بابل ٥١ – مهرام تهران ٨٣
خانه بسکتبال شاهرود ٧٢ – آويژه صنعت پارسا مشهد ٧٣
گروه A شمال
ميزبان: تيروژ حيات کردستان
خانه بسکتبال كرمانشاه ٧٠ – مهام تهران ٥٢
تيروژ حيات کردستان ٦٤ – خانه بسکتبال اسداباد ٥٧
گروه D شمال
ميزبان : خانه بسکتبال خراسان رضوي
عقاب تهران ٧٠ – كاله تهران ٦٧
خانه بسکتبال خراسان رضوی ٧٢ – سپيدرود رشت ٧٠