لیگ دسته یک بسکتبال زنان در چهار گروه الف، ب، ج و د برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، لیگ دسته یک بسکتبال بانوان در چهار گروه، روزهای پنج‌شنبه و جمعه 23 و 24 دی ماه برگزار شد. نتایج این رقابت‌ها به شرح زیر است:
پنجشنبه ۲۳ دی ماه
میزبان گروه الف زربام پارت خراسان شمالی
هایپر گیلان۴۷-صنایع راستکردار بندر انزلی۶۰
زربام پارت خراسان شمالی۳۲-خانه بسکتبال نیشابور۱۰۹
میزبان گروه ب فدایی تهران
نارسینا تهران۷۹-مولتی کافه مشهد۸۲
فدایی تهران۶۹-ژاویز مشهد۴۵
میزبان گروه ج اکسیژن اراک‌
ذوب آهن اصفهان۷۲-اکسیژن اراک‌۵۹
پیشتازان اهواز۵۰-خانه بسکتبال بندر امام۴۷
میزبان گروه د رشیدی کرمان
داتیس یزد ۶۹-رشیدی کرمان ۶۸
خانه بسکتبال سنندج ۸۲-بسکتبال‌آبادان ۴۱
جمعه ۲۴ دی ماه
میزبان گروه الف زربام پارت خراسان شمالی
راستکرداربندرانزلی۷۴-زربام پارت خراسان شمالی۵۴
هایپر گیلان۴۴-خانه بسکتبال نیشابور۹۱
میزبان گروه ب فدایی تهران
ژاویز مشهد۴۰-نارسینا تهران۶۷
فدایی تهران۶۲ -مولتی کافه مشهد۵۳
میزبان گروه ج اکسیژن اراک‌
باژوند بوشهر۶۴-اکسیژن اراک‌۷۰
پیشتازان اهواز۳۳-ذوب آهن اصفهان۵۹
میزبان گروه د رشیدی کرمان
خانه بسکتبال سنندج ۷۸-رشیدی کرمان ۴۲
خانه بسکتبال آبادان۴۵-داتیس یزد ۵۴