یک دوره کلاس ارتقای داوری درجه 3 به 2 پنج شنبه و جمعه در استان قم برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، هیات بسکتبال استان قم  یک دوره کلاس ارتقای داوری درجه 3 به 2 در استان قم برگزار می شود.

این دوره پنج شنبه و جمعه 16 و 17 آبان برگزار می شود.

متقاضیان می توانند تا روز چهارشنبه 15 آبان با شماره زیر برای حضور در کلاس های تماس حاصل کنند.

09124523157

عباسی