لیگ دسته یک بسکتبال مردان در گروه شمال برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، لیگ دسته یک بسکتبال مردان در گروه شمال روز یکشنبه 26 دی ماه برگزار شد. نتایج این رقابت‌ها به شرح زیر است:
گروه A شمال
ميزبان : تيروژ حيات كردستان
خانه بسکتبال اسداباد ٦٨ – خ ب كرمانشاه ٧٤
خانه بسکتبال خرم اباد ٧٧ – تيروژ حيات ٩١
گروه G شمال
ميزبان : تيم ملي ٢٠٢١
نبوغ اراك ٧٢ – تيم ملي ٢٠٢١- ٥٢
خانه بسکتبال اروميه ٦٤ – خانه بسکتبال تبريز ٨٧