لیگ دسته یک بسکتبال مردان در گروه‌های شمال و جنوب برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، لیگ دسته یک بسکتبال مردان در دو گروه شمال و جنوب روز سه‌شنبه 28 دی ماه برگزار شد. نتایج این رقابت‌ها به شرح زیر است:
گروه G شمال
ميزبان: تيم ملي ٢٠٢١
نبوغ اراک ٩١ – خانه بسکتبال اروميه ٦٥
تيم ملي ٢٠٢١-٥٦ – خانه بسکتبال تبريز ٥٩
گروه A جنوب
ميزبان: نزاجا فارس
گلنور اصفهان ٧٦ – اتحاد مركزي ٥١
خانه بسکتبال بهبهان ٦٩ – نزاجا فارس ٨٨
گروه D جنوب
ميزبان: خانه بسکتبال جهرم
خانه بسکتبال تپنا بوشهر ٥٣ – پدافند خوزستان ٤٨
پاس بندرلنگه ٧٦ – خانه بسکتبال جهرم ٨٤
گروه C جنوب
ميزبان: خانه بسکتبال كاشان
نفت اميديه ٧٧ – خانه بسکتبال بويراحمد ٦٤
خانه بسکتبال كاشان ٧٠ – فرخ دانه ٥٩