لیگ دسته یک بسکتبال مردان در گروه جنوب برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، لیگ دسته یک بسکتبال مردان در گروه جنوب روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه 29 و 30 دی ماه برگزار شد. نتایج این رقابت‌ها به شرح زیر است:
چهارشنبه 29 دی ماه
گروه D جنوب
ميزبان: خانه بسکتبال جهرم
پاس بندرلنگه ٧٩ – رعد خوزستان ٧٢
خانه بسکتبال جهرم ٧٥ – شهدا ماهشهر ٧٠
گروه A جنوب
ميزبان: نزاجا فارس
گلنور اصفهان ٩١ – خانه بسکتبال بهبهان ٤٤
اتحاد مركزي ٧٩ – اناميس ميناب ٧٢
پنج‌شنبه 30 دی ماه
گروه D جنوب
ميزبان: خانه بسکتبال جهرم
شهدا ماهشهر ٥٢ – تپنا بوشهر ٨٠
خانه بسکتبال جهرم ٧٧ – پدافند خوزستان 63
گروه B جنوب
ميزبان: خانه بسکتبال چهارمحال
خانه بسکتبال گچساران ٥٢ – خانه بسکتبال شاهين شهر ٩٠
خانه بسکتبال چهارمحال ٥٦ – گاز خوزستان ٦٧
گروه C جنوب
ميزبان: خانه بسکتبال كاشان
فرخ دانه ٦١ – خانه بسکتبال بويراحمد٥٧
خانه بسکتبال کاشان 20 – نفت امیدیه 0