منصور اردستانی طی حکمی به عنوان دبیر مجمع فدراسیون بسکتبال منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، منصور اردستانی طی حکمی از سوی سید محمد پولادگر، معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای به عنوان دبیر مجمع فدراسیون بسکتبال منصوب شد.