لیگ دسته یک بسکتبال مردان در گروه جنوب و شمال برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، لیگ دسته یک بسکتبال مردان در گروه جنوب و شمال روزهای شنبه، یکشنبه، دوشنبه و سه‌شنبه 2 الی 5 بهمن ماه برگزار شد. نتایج این رقابت‌ها به شرح زیر است:
شنبه 2 بهمن ماه
گروه A جنوب
ميزبان: نزاجا فارس
اناميس ميناب ٦٦ – گلنور اصفهان ٧٤
نزاجا فارس ٦٠ – اتحاد اراك ٥٦
گروه B جنوب
ميزبان: چهارمحال
شاهين شهر٧٨ – گاز خوزستان ٤٦
اينده سازان ٦٧ – چهارمحال ٧١
گروه D جنوب
ميزبان : خ ب جهرم
شهدا ماهشهر٥٨- پدافند خوزستان٦٣
تپنا بوشهر ٧٣ – پاس بندرلنگه ٥٣
یکشنبه 3 بهمن ماه
گروه D جنوب
ميزبان : خ ب جهرم
پاس بندرلنگه ٧٣- شهدا ماهشهر ٧٦
خ ب جهرم ٨٧ – تپنا بوشهر ٨٢
دوشنبه 4 بهمن ماه
گروه B جنوب
میزبان: شهرکرد
آینده سازان تهران 57 – گاز خوزستان 48
خانه بسکتبال چهارمحال بختیاری 69 – خانه بسکتبال گچساران 73
سه‌شنبه 5 بهمن ماه
گروه B جنوب
ميزبان : خانه بسکتبال چهارمحال
خانه بسکتبال گچساران ٦٢- اينده سازان ٧٢
خانه بسکتبال چهارمحال بختیاری 65 – خانه بسکتبال شاهین شهر 95
گروه B شمال
میزبان: نبوغ اراک
تیروژ حیات کردستان 79 – خانه بسکتبال زنجان 83
نبوغ اراک 20 – خانه بسکتبال اردبیل صفر (انصراف از مسابقات)