لیگ دسته یک بسکتبال زنان در گروه ب و د برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، لیگ دسته یک بسکتبال بانوان در گروه ب و د، روزهای پنج‌شنبه و جمعه 7 و 8 بهمن ماه برگزار شد. نتایج این رقابت‌ها به شرح زیر است:
پنج‌شنبه 7 بهمن ماه
میزبان گروه ب: مولتی کافه مشهد
فدایی تهران ۵۰-نارسینا تهران ۵۹
مولتی کافه مشهد۶۸-ژاویز مشهد ۵۱
میزبان گروه د: داتیس یزد
شیدای کردستان۶۹ -داتیس یزد۳۶
رشیدی کرمان۶۰-خانه بسکتبال آبادان۴۳
جمعه ۸ بهمن ماه
میزبان گروه ب: مولتی کافه مشهد
مولتی کافه مشهد۶۷-نارسینا تهران ۶۲
ژاویز مشهد۳۷ -فدایی تهران۴۷
میزبان گروه د: داتیس یزد
رشیدی کرمان ۶۰-داتیس یزد ۶۱
خانه بسکتبال آبادان۴۳-شیدای کردستان ۶۵