نایب رئیس بانوان فدراسیون بسکتبال از سمت خود کناره‌گیری کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، به استحضار می‌رساند که سرکار خانم فریده شجاعی نایب رئیس فدراسیون بسکتبال به دلیل مشکلات شخصی از سمت خود استعفا داده‌اند که این موضوع توسط سرپرست محترم فدراسیون بسکتبال پس از بررسی، مورد تایید قرار گرفت.