مسابقات لیگ جوانان بانوان استان البرز با حضور ۷ تیم از باشگاه‌های تیوا، ماهان، فاتحان البرز، آوای مهرشهر، هیملو ساورین، به مدت ۲ ماه در خانه بسکتبال استان البرز برگزار گردید. در نهایت تیم‌های فاتحان البرز، تیوا و ماهان، به ترتیب به مقام های اول تا سوم دست پیدا کردند.
نتایج این رقابت‌ها به شرح زیر است:
۱-فاتحان البرز:مقام اول
۲-تیوا: مقام دوم
۳-ماهان: مقام سوم