جلسه هماهنگی لیگ دسته دو آقایان (1401-1400) روز یکشنبه 10 بهمن ماه با حضور نمایندگان تام‌الختیار تیم‌ها برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، طبق این جلسه مصوبات لیگ دسته دو آقایان از سوی کمیته مسابقات اعلام شد. این مصوبات به شرح زیر است:
مصوبات جلسه هماهنگی لیگ دسته دو آقایان سال 1400
1.شروع لیگ دسته دو از تاریخ 1400/11/24 می‌باشد.
2.مهلت تسویه حساب بدهی سنوات گذشته و ورودیه سال 1400 تا تاریخ یکشنبه 1400/11/17 تعیین گردید.
(باشگاه هایی که تا تاریخ فوق تسویه نکرده باشند از جدول مسابقات حذف خواهند شد)
3.تنها قراردادهایی که در هیات بسکتبال استان به ثبت رسیده باشد، مورد تایید خواهد بود.
4.باشگاه‌هایی که از فدراسیون مجوز تاسیس کانون استعدادیابی دریافت نمایند، می‌توانند علاوه بر تعداد بازیکنان تعیین شده، از دو
بازیکن زیر 22سال متولدین 1378/01/01 به بعد استفاده و این بازیکنان می‌توانند در یک رده پایین‌تر در باشگاه هم نام بازی
کنند.
5.مسابقات به صورت متمرکز برگزار می‌گردد.
6.با توجه به شیوع ویروس کرونا مسابقات بدون تماشاگر برگزار می‌گردد.
7.با توجه به افزایش شیوع بیماری کووید 1۹ لازم است کلیه تیم‌های حاضر در لیگ دسته 2 در خصوص رعایت شیوه نامه‌ها و
پروتکل‌های بهداشتی مصوب وزارت بهداشت و ستاد کرونا در ورزش، جهت پیشگیری از ابتلا و گسترش همه‌گیری ویروس کرونا
با عنایت به موارد مشروحه ذیل اهتمام ویژه‌ای بعمل آورند:
• تست PCR باید 48 ساعت قبل از مسابقه توسط آزمایشگاه معتمد فدراسیون به هزینه باشگاه در محل اردوی تیم‌ها در شهر تهران
انجام گردد.
• افرادی که تست آن‌ها مثبت اعلام شود از لیست بازی‌ها حذف و در خصوص صدور مجوز بازی افراد مشکوک به کووید ( 1۹با تست
PCR منفی) پس از معاینه توسط پزشک معتمد فدراسیون، تصمیم گیری خواهد شد.
• با توجه به محدودیت زمانی در برگزاری مسابقات، تیم‌ها موظف به شرکت در مسابقات با بازیکنان PCR منفی و بدون علامت بوده
و تعویق مسابقات امکانپذیر نمی‌باشد .
• در صورت عدم حضور هر یک از تیم‌ها در زمان های تعیین شده برای انجام تست یا شرکت در مسابقات، تیم غایب بازنده اعلام
خواهد شد.
• تیم‌های حاضر در مسابقات موظف به رعایت پروتکل‌های بهداشتی بوده و عواقب ناشی از ابتلای بازیکنان و عوامل اجرایی به عهده
تیم‌ها می‌باشد.
8.زمان ثبت مدارک در سامانه ملی بسکتبال و دریافت قرارداد تا پایان وقت اداری یکشنبه 1400/11/17 می‌باشد.
9.توپ مسابقات لیگ دسته دو سال GL7 1400 سایز 7 اعلام می‌گردد.
10.اگر در دور رفت تیمی اعلام انحلال یا انصراف از مسابقات نماید، امتیازات بازی‌های انجام شده توسط آن تیم برای سایر تیم‌ها
محاسبه نمی‌گردد ولی در صورت اعلام انحلال یا انصراف در دور برگشت، امتیازات دور رفت برای سایر تیم‌ها محاسبه می‌شود.
11.تعداد بازیکنان برای هر تیم 15بازیکن با شرایط سنی آزاد، 3بازیکن زیر 18سال ( 1382/10/11به بعد) و کادر فنی 5 نفر
تعیین گردید.
12.زمان تکمیل لیست بازیکنان تا قبل از شروع دور برگشت خواهد بود.
13.بازیکنان و کادرفنی تیم‌ها باید فرم خود اظهاری عدم ابتلا به ویروس کرونا امضاء و در هیات استان تایید و به فدراسیون ارائه
نمایند.
14.پروتکل بهداشتی انجام مسابقات مطابق با دستورالعمل ستاد کرونا در ورزش انجام می پذیرد.