جلسه هماهنگی لیگ دسته دو بانوان (۱۴۰۱-۱۴۰۰) روز یکشنبه ۱۰ بهمن ماه با حضور نمایندگان تام‌الختیار تیم‌ها برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، طبق این جلسه مصوبات لیگ دسته دو بانوان از سوی کمیته مسابقات اعلام شد. این مصوبات به شرح زیر است:
1. 15 بهمن ماه 1400 مهلت نهایی جهت واریزی ورودیه
(الزام جهت شرکت در مسابقات)
2. 20 بهمن ماه 1400 مهلت نهایی ثبت نام در سامانه ملی فدراسیون جهت صدور کارت و تحویل قراردادها
3. 1 اسفند ماه 140 شروع مسابقات لیگ دسته دو
4.تعداد نفرات تیم ۱۵ بازیکن و ۵ کادر فنی ( لیست اولیه شامل ۱۰ نفر بازیکن و ۲ نفر کاد فنی مربی و کمک مربی ) لیست نهایی تا قبل از دور برگشت تکمیل می گردد.
5.استان‌های میزبان می‌بایست مجوز ستاد کرونا در ورزش استان را به فدراسیون ارسال نمایند.