فدراسیون بسکتبال در پیامی درگذشت پدر همسر گرامی اسماعیل نوری رئیس هیات استان آذربایجان غربی را تسلیت گفت.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، متاسفانه باخبر شدیم اسماعیل نوری رئیس هیات استان آذربایجان غربی در غم از دست دادن پدر خانم گرامی خود به سوگ نشسته است.
بدینوسیله ضمن تسلیت این ضایعه به خانواده مرحومه، از درگاه ایزدمنان برای آن مرحوم طلب رحمت و مغفرت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر و بردباری آرزومندیم.
روحش شاد، یادش گرامی باد