لیگ دسته یک بسکتبال مردان در گروه جنوب برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، لیگ دسته یک بسکتبال مردان در گروه شمال جنوب، روزهای پنج‌شنبه و شنبه ۲۱ و ۲۳ بهمن ماه برگزار شد. نتایج این رقابت‌ها به شرح زیر است:
پنج‌شنبه ۲۱ بهمن ماه
گروه D جنوب
ميزبان: رعد پدافند هوائی خوزستان
شاهين شهر ٨٤ – فرخ دانه ٧٨
خانه بسکتبال بهبهان ٩٤ – بندرماهشهر ٨٠
شنبه ۲۳ بهمن ماه
گروه D جنوب
ميزبان: رعد پدافند هوائی خوزستان
خانه بسکتبال شاهين شهر ٧٧ – شهدا ماهشهر ٥٤
رعد پدافند هوائی خوزستان ٦٨ – خانه بسکتبال بهبهان ٦٦
گروهB جنوب
ميزبان: خانه بسكتبال جهرم
نزاجا فارس ٨٧ – خانه بسکتبال گچساران ٤٧
خانه بسکتبال جهرم ٨١ – نفت اميديه٧٠