لیگ دسته یک بسکتبال مردان در گروه جنوب برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، لیگ دسته یک بسکتبال مردان در گروه شمال جنوب، روز یکشنبه ۲۴ بهمن ماه برگزار شد. نتایج این رقابت‌ها به شرح زیر است:
گروه D جنوب
ميزبان: رعد پدافند هوایی خوزستان
فرخ دانه ٨٥ – خانه بسکتبال بهبهان ٨٣
شهدای بندر ماهشهر ٥٢- رعد پدافند هوایی خوزستان ٥٨
گروهB جنوب
ميزبان: خانه بسکتبال جهرم
خانه بسکتبال چهارمحال ٥٥ – نزاجا فارس ٧٢
خانه بسکتبال گچساران ٥٢ – خانه بسکتبال جهرم ٥٠
گروه A جنوب
ميزبان: تپنا بوشهر
گلنور اصفهان ٦٩ – گاز خوزستان ٣٥
تپنا بوشهر ٧٨ – خانه بسکتبال بويراحمد ٦٨
گروه C جنوب
ميزبان: اتحاد نوین اراك
خانه بسکتبال كاشان ٨٤ – پاس بندر لنگه ٨١
آينده سازان ٥٧ – اتحاد نوین اراك ٥٤