دومین اردوی انتخابی تیم ملی جوانان ۲۰۲۲ منطقه تهران و توابع تهران در سالن مجموعه ورزشی نیاوران
با حضور آقای قاسمی مدیر تیمهای ملی و هادی عامری سرپرست و محمدرضا اسلامی سرمربی

عکس : علیرضا اکبری