نتایج لیگ بسکتبال نوجوانان در بخش دختران مشخص شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، نتایج لیگ نوجوانان در گروه الف و ب مشخص شد.

خانه بسکتبال کرمان۶۰ _گام نو کلانشهر اهواز ۴١
خانه بسکتبال نیشابور ١٠٨- خانه بسکتبال قزوین ٢۴
خانه بسکتبال کرمان۵۹-داناک مشهد۴۰
وینستا مشهد ۴۴-گام نو کلانشهر اهواز۷۲
خانه بسکتبال همدان ۴۱-خانه بسکتبال نیشابور ۱۱۹
خانه بسکتبال قزوین ۵۶- سورن مشهد۵۱
خانه بسکتبال همدان ۶۰-خانه بسکتبال قزوین ۴۱
سورن مشهد ۲۴-خانه بسکتبال نیشابور ۱۲۰
وینستا مشهد 23-خانه بسکتبال کرمان 71
داناک مشهد54-گام نو کلانشهر اهواز 52

 

 

 

در حال به روزرسانی…