برنامه رقابت‌های مرحله مقدماتی لیگ دسته دو بانوان در هشت گروه از سوی کمیته داوران و مسابقات اعلام شد.

گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، برنامه این رقابت‌ها به شرح زیر است:

برنامه مرحله مقدماتی لیگ دو گروه A

برنامه مرحله مقدماتی لیگ دو گروه B

برنامه مرحله مقدماتی لیگ دو گروه C

برنامه مرحله مقدماتی لیگ دو گروه D

برنامه مرحله مقدماتی لیگ دو گروه E

برنامه مرحله مقدماتی لیگ دو گروه F

برنامه مرحله مقدماتی لیگ دو گروه G

برنامه مرحله مقدماتی لیگ دو گروه H