مسابقات قهرمانی بزرگسالان باشگاه‌های استان البرز با حضور ۱۰ تیم به میزبانی خانه بسکتبال استان البرز روز یکشنبه ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ برگزار شد. تیم‌های دانش فرازالبرز، رایمون،ساورین، الماس مپنا، هما البرز، کیمیا داروسپهر، آرین خاک ایرانیان، توسن البرز، دهکده آفتاب و پژوهش شیمی در این مسابقات با یکدیگر به رقابت پرداختند. در نهایت تیم‌های دانش فراز البرز، کیمیاداروسپهر و دهکده آفتاب به ترتیب به مقام‌های اول تا سوم دست پیدا کردند. این مسابقات با اهدای لوح و تندیس به تیم‌های برتر به اتمام رسید. ۱-دانش فرازالبرز: مقام اول ۲-کیمیاداروسپهر: مقام دوم ۳-دهکده آفتاب:مقام سوم