میثم علیپور به عنوان مدیر حوزه ریاست فدراسیپن بسکتبال منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، در حکمی از سوی جواد داوری رئیس فدراسیون بسکتبال، میثم علیپور به عنوان مدیر حوزه ریاست این فدراسیون منصوب و مشغول کار شد.
میثم علیپور پیش از این به عنوان مسئول امور استان‌های فدراسیون بسکتبال فعالیت داشت.