دکتر مهرداد بهلولی به عنوان مدیر کمیته پزشکی فدراسیون بسکتبال منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال؛ جواد داوری رئیس فدراسیون بسکتبال در حکمی، دکتر مهرداد بهلولی را به عنوان مدیر جدید کمیته پزشکی این فدراسیون منصوب کرد.
دکتر مهرداد بهلولی متولد ۱۳۴۶ تبریز و فارغ التحصیل، جراحی عمومی: دانشگاه استانبول- ترکیه و بنیانگذار جراحی هایپک در ایران و جراحی پیپک در خاورمیانه است. او سابقه مدیر عاملی بیمارستان آرمان را دارد و هم اکنون نیز عضو هیات مدیره بیمارستان جم است.