لیگ دسته دو بسکتبال زنان در مرحله مقدماتی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، مرحله مقدماتی لیگ دسته دو بسکتبال بانوان، روزهای 19 الی 24 اسفند ماه برگزار شد. نتایج این رقابت‌ها به شرح زیر است:
پنجشنبه ۱۹ اسفند ماه
میزبان گروه C: شهسان خراسان شمالی
شهسان خراسان شمالی۳۷راد شاهین تهران۳۹
خانه بسکتبال بابل۵۸رایان پارس تهران۵۱
جمعه ۲۰ اسفند ماه
میزبان گروه E:بازار زاگرس زرکشت کرمانشاه
بازار زاگرس زرکشت کرمانشاه ۳۲سازمان فرهنگی ورزشی خمینی شهر ۵۹
۲۳و۲۴ اسفند ماه دوشنبه/سه شنبه
میزبان گروه B خانه بسکتبال قزوین
سوغات عطایی گرگان ۶۶پاز تهران ۶۰
خانه بسکتبال قزوین ۴۵سونتین کردستان ۵۶
نیکان تهران ۵۳سونتین کردستان ۳۳
سوغات عطایی گرگان ۴۴خانه بسکتبال قزوین ۵۱
23و۲۴ اسفند ماه دوشنبه/سه شنبه
میزبان گروه F خانه بسکتبال کرمانشاه
کاویان معدن مرکزی ۴۶خانه بسکتبال کرمانشاه ۴۴
پادما یدک ایرانیان اصفهان ۶۹خانه بسکتبال کرمانشاه ۶۵
شهید شاملی کازرون ۴۱کاویان معدن مرکزی۶۳
میزبان گروه H شیمیدر قم
لئونارد شاهین شهر ۸۹ساتیار اهواز ۳۵
شیمیدر قم ۵۳خوش سیما بوشهر ۳۱
خوش سیما بوشهر۲۷لئونارد شاهین شهر۶۵
شیمیدر قم۵۸ساتیار اهواز۱۵