رییس فدراسیون بسکتبال برای حضور در جلسه کمیسیون پزشکی فیبا امروز راهی سوییس می شود.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، رامین طباطبایی رییس فدراسیون بسکتبال امروز یکشنبه راهی سوییس مقر فیبا می شود.

دکتر طباطبایی به عنوان عضو کمیته پزشکی فدراسیون جهانی بسکتبال قرار است در جلسه کمیسیون پزشکی فیبا شرکت کند.

این جلسه از 19 تا 22 آبان در شهر میس سوییس مقر فیبا برگزار می شود.