بازی‌های روز ‌سه‌شنبه 16 فروردین ماه لیگ دسته دو بسکتبال مردان کشور برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، در این رقابت‌ها نتایج زیر به دست آمد:

شيروان ٥٨ – خانه بسکتبال محمود اباد ٦٦
خانه بسکتبال مريوان ٥٧ – فراز تهران ٦٤
خانه بسکتبال تايباد ٥٩ – پارسه گرمسار ٦٢
كيميا دارو ٨٣- ساوه جوان ٥٢
شاهرود ٧١ – بجنورد ٥٢
خانه بسکتبال گرگان ٥٦ – اورتا ساري ٥٢
پاسارگاد مشهد 54 – آرین خاک صفا دشت ایرانیان 66