مهری توکلی به عنوان مشاور امور داوران و مسابقات در بخش بانوان فدراسیون بسکتبال منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، طی حکمی از سوی رئیس فدراسیون بسکتبال، مهری توکلی به عنوان مشاور امور داوران و مسابقات در بخش بانوان منصوب شد.

مهری توکلی از داوران سرشناس بسکتبال و ناظر بین المللی این رشته است.