رئیس فدراسیون بسکتبال امروز چهارشنبه 17 فروردین ماه با اهدا لوحی از زحمات طهماسیان مسئول سابق دپارتمان داوران و مسابقات بانوان تقدیر و تشکر کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، رئیس فدراسیون بسکتبال، با اهدا لوح تقدیر از زحمات تالین طهماسیان مسئول سابق دپارتمان داوران و مسابقات بانوان تقدیر و تشکر کرد.