کمیته انضباطی فدراسیون بسکتبال در خصوص رسیدگی به اتفاقات بازی اول مرحله نیمه نهایی لیگ برتر بسکتبال بین تیم های شیمدر قم و شهرداری گرگان تشکیل جلسه داد .

به گرارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، جلسه کمیته بدوی انضباطی فدراسیون بسکتبال جهت رسیدگی به تخلفات بازی بین شیمدر قم و شهرداری گرگان برگزار و با توجه به گزارش ناظر مسابقه و نماینده فدراسیون پیرامون تشویق های نامتعارف تماشاگران تیم شهرداری گرگان و اتهامات نامتعارف نسبت به مسئولین تیم شیمیدر قم که باعث اعتراض و شکایت سرپرست تیم شیمیدر شده بود، رای خود را به شرح زیر صادر کرد.

با عنایت به اثبات تخلف از ناحیه تماشاچیان تیم شهرداری گرگان مبنی بر تشویق نامتعارف با در نظر گرفتن رافت اسلامی، تیم مذکور را به توبیخ کتبی با درج در پرونده محکوم می نماید.

یک جلسه محرومیت تعلیقی تماشاگران باشگاه شهرداری گرگان از حضور در مسابقات ورزشی ( موضوع بند ۳ ماده ۸ آیین نامه انضباطی مسابقات ورزشی ) که در طول دوران تعلیق به مدت سه ماه می باشد .
ضمنا باشگاه شهرداری گرگان جهت شرکت در مسابقه ۲۰ فروردین ۱۴۰۱ فقط می تواند حداکثر تعداد ۵۰ نفر تماشاگر همراه داشته باشد.

امیرحسین صفرزاده و حمیدراضا کلا سنگیانی، مدیران فنی دو تیم هم احضار و در خصوص اتفاقات بوجود آمده و کنترل نیمکت به آنها تذکر جدی داده شد.

این رای مطابق با ماده (۹) آیین نامه انطباطی قابل تجدید نظر خواهی می باشد .معترض می تواند درخواست تجدید نظر خواهی خود را حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ رای ، به دبیر خانه فدراسیون تسلیم و سررسید دریافت نماید.در صورت عدم اعتراض ، مفاد این رای از تاریخ انقضای مهلت مذکور قطعی و لازم الاجرا خواهد بود.