کمیته انضباطی فدراسیون بسکتبال در خصوص رسیدگی به اتفاقات بازی اول مرحله نیمه نهایی لیگ برتر بسکتبال بین تیم های ذوب آهن اصفهان و نظم آوران سیرجان تشکیل جلسه داد .

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال؛ کمیته بدوی انضباطی فدراسیون بسکتبال جهت رسیدگی به تخلفات بازی بین تیم های ذوب آهن اصفهان و نظم آوران سیرجان برگزار و با توجه به گزارش ناظر مسابقه و نماینده فدراسیون پیرامون اتفاقات بازی، رای خود را به شرح زیر صادر کرد :

آرای مربوط به تیم بسکتبال ذوب آهن اصفهان :

فرزاد کوهیان به یک جلسه محرومیت تعلیقی از حضور در مسابقات ورزشی ( موضوع بند ۳ ماده ۸) که طول دوران تعلیق به مدت سه ماه می باشد و مبلغ پنجاه میلیون ریال جریمه نقدی ( موضوع بند ۱۱ ماده ۸ آیین نامه انضباطی مسابقات ورزشی )

آرمان زنگنه به یک جلسه محرومیت تعلیقی از حضور در مسابقات ورزشی موضوع بند ۳ ماده ۸) که طول دوران تعلیق به مدت سه ماه می باشد و مبلغ یکصد میلیون ریال جریمه نقدی ( موضوع بند ۱۱ ماده ۸ آیین نامه انضباطی مسابقات ورزشی )

آرا مربوط به تیم بسکتبال نظم آوران سیرجان

علی آرزومندی به دو جلسه محرومیت تعلیقی از حضور در مسابقات ورزشی ( موضوع بند ۳ ماده ۸) که طول دوران تعلیق به مدت سه ماه می باشد و مبلغ یکصدو پنجاه میلیون ریال جریمه نقدی ( موضوع بند ۱۱ ماده ۸ آیین نامه انضباطی مسابقات ورزشی )

مسعود سلیمانی تذکر کتبی و درج در پرونده

نیکولا دراگویچ به دو جلسه محرومیت تعلیقی از حضور در مسابقات ورزشی ( موضوع بند ۳ ماده ۸) که طول دوران تعلیق به مدت سه ماه می باشد و مبلغ یک هزار دلار جریمه نقدی ( موضوع بند ۱۱ ماده ۸ آیین نامه انضباطی مسابقات ورزشی )

آنتوان پونکراشف دو جلسه محرومیت محرومیت تعلیقی از حضور در مسابقات ورزشی ( موضوع بند ۳ ماده ۸) که طول دوران تعلیق به مدت سه ماه می باشد و مبلغ یک هزار و پانصد دلار جریمه نقدی ( موضوع بند ۱۱ ماده ۸ آیین نامه انضباطی مسابقات ورزشی )

این رای مطابق با ماده (۹) آیین نامه انطباطی قابل تجدید نظر خواهی می باشد .معترض می تواند درخواست تجدید نظر خواهی خود را حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ رای ، به دبیر خانه فدراسیون تسلیم و سررسید دریافت نماید.در صورت عدم اعتراض ، مفاد این رای از تاریخ انقضای مهلت مذکور قطعی و لازم الاجرا خواهد بود.