رای کمیته انضباطی فدراسیون بسکتبال در خصوص تخلفات رسول مظفری بازیکن شهرداری گرگان که آخر باز بازی با شیمیدر قم رخ داد،صادر شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، کمیته انضباطی فدراسیون بسکتبال در خصوص رسیدگی به تخلفات رسول مظفری بازیکن تیم شهرداری گرگان در بازی مورخ ۲۰ فروردین مقابل شیمیدر قم تشکیل جلسه داد که رای صادره با توجه به گزارش ناظر مسابقه و نماینده فدراسیون و‌ اظهار ندامت این بازیکن، با اتفاق نظر اعضا، توبیخ کتبی با درج در پرونده بود.