رای کمیته انضباطی فدراسیون بسکتبال در خصوص تخلفات رسول مظفری و محمد جمشیدی دو بازیکن شهرداری گرگان که در سری چهارم نیمه نهایی با شیمیدر قم رخ داد،صادر شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، کمیته انضباطی فدراسیون بسکتبال در خصوص رسیدگی به تخلفات رسول مظفری و مصاحبه محمد جمشیدی بازیکن تیم شهرداری گرگان در بازی مورخ ۲۵ فروردین مقابل شیمیدر قم تشکیل جلسه داد که آرای صادره با توجه به گرارش ناظر مسابقه و نماینده فدراسیون به شرح زیر است :
۱-یک جلسه محرومیت تعلیقی آقای رسول مظفری از حضور در مسابقات ورزشی ( موضوع بند ۳ ماده ۸ آیین نامه انضباطی مسابقات ورزشی ) که طول دوران تعلیق بمدت سه ماه است.
۲-آقای محمد جمشیدی تذکر کتبی و درج در پرونده

این رای مطابق با ماده (۹) آیین نامه انطباطی قابل تجدید نظر خواهی می باشد .معترض می تواند درخواست تجدید نظر خواهی خود را حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ رای ، به دبیر خانه فدراسیون تسلیم و سررسید دریافت نماید.در صورت عدم اعتراض ، مفاد این رای از تاریخ انقضای مهلت مذکور قطعی و لازم الاجرا خواهد بود.