با حکم رئیس فدراسیون بسکتبال، مهدی کامرانی بازیکن باسابقه تیم ملی بسکتبال ایران به عنوان مشاور فنی در رده های سنی پایه تیم ملی منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال ، با حکم رئیس فدراسیون بسکتبال، مهدی کامرانی بازیکن باسابقه تیم ملی بسکتبال ایران به عنوان مشاور فنی در رده های سنی پایه تیم ملی منصوب شد.

مهدی کامرانی از بازیکنان باسابقه ، پرافتخار و از نسل طلایی بازیکنان بسکتبال ایران محسوب می شود .