با پایان مرحله پلی‌آف گروه شمال و جنوب ليگ دسته يك بسکتبال آقایان، 8 تيم به مرحله پلي آف ليگ دسته يك راه پیدا کردند‌.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، تیم‌های آويژه صنعت پارسا – گلنور اصفهان، پيكان – خانه بسكتبال كاشان، مهرام – لئونارد شاهين شهر و توفارقان آذرشهر – نزاجا فارس در مرحله پلي آف ليگ دسته يك آقايان بايكديگر به رقابت خواهند پرداخت.