رییس فدراسیون بسکتبال با همانه نیانگ رییس فیبا دیدار و گفت و گو کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، رامین طباطبایی رییس فدراسیون بسکتبال در جلسه کمیسیون پزشکی فیبا در مقر فدراسیون جهانی بسکتبال در شهر میس سوییس شرکت کرد.

در حاشیه برگزاری این جلسه طباطبایی با همانه نیانگ رییس فدراسیون جهانی دیدار و گفت و گو کرد.

جلسه کمیسیون پزشکی فیبا امروز به پایان رسید.